SKIPASS

Bokningsvillkor för bokningar av skipass
gjorda på www.kappruet,se, på plats, per telefon eller mejl

För frågor – kontakta oss på info@kappruet.com eller 0684-26070

VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare och aktör:
Kappruet Turism AB
Messlingen 100
84674 FUNÄSDALEN
Tfn: 0684-26070

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

ANVÄNDNING AV SKIPASS

– Skipasset är personligt och får inte överlåtas
– Förlorat eller trasigt skipass ersätts, mot uppvisande av kvitto med i förekommande fall identifikationsnummer, med likvärdigt skipass för återstående giltighetstid.
– Outnyttjad giltighetstid på skipass återbetalas inte. Dock gäller speciella regler när läkarintyg som styrker skada i våra nerfarter.
-Vid skipassköp utan att registrera ett konto (ett s.k. gästköp) är köparen ansvarig för att ange korrekt e-post. En korrekt e-post är nödvändigt för att bekräftelsen, värdehandlingar och kvitto ska hamna rätt och köpet går inte att hittas i systemet utan att man skapat ett konto.

SLAO:S LILLA GULA

Läs mer om vad som gäller i SLAO:s (Svenska Skidanläggningars organisation) ”Lilla gula” (skipass och skidåkning)

BETALNING

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av avtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

Du har efter bokningstillfället 24 timmars ångerrätt på alla köp gjorda via telefon, mail eller på kappruet.se.

När och hur skall jag betala?

Bokning tidigare än 41 dagar innan ankomst
Vid bokning tidigare än 41 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 20% av beloppet. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Resten av beloppet skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst.

Bokning senare än 41 dagar innan ankomst
Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela beloppet betalas omgående, dock innan ankomst.

Betalning sker online genom den betalningslänk som skickas till den e-postadress som anges vid bokning. Betalning sker via kreditkort (Visa eller Mastercard).

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

AVBOKNINGSVILLKOR

–  Vid avbokning 48 timmar innan passets första giltighetsdag (kl. 09.00), betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 48 timmar eller närmare innan första giltighetsdag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första giltighetsdag eller under skipassets giltighetstid, betalas inga pengar tillbaka.

– Vid skada i våra nerfarter skall läkarintyg uppvisas och du får då tillbaka pengarna för de dagar du inte har kunnat nyttja skipasset. Detta förutsatt att konsumenten inte använt skipasset under 2/3, eller mer, av dess giltighetstid.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Kappruet Turim AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Samt bokningssystemet R360 och skipassystemet AXESS.

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen samt till annan digital marknadsföring för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på webbplatsen eller digitala medier.

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.